Home / Tag Archives: home birth

Tag Archives: home birth

പ്രസവിക്കാന്‍ ആശുപത്രി അത്യാവശ്യമോ?

say no to umbilical cord cutting

ഗര്‍ഭധാരണം ഒരു രോഗമല്ല. ഡോക്ടര്‍ പ്രദീപ് ചള്ളിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വന്തം അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഒരു സ്ത്രീ ഗര്‍ഭിണിയായാല്‍ പിന്നെ അവരെ ഒരു രോഗിയെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ ചെന്നാല്‍ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തപോലുള്ള പെരുമാറ്റവും. ഈ കാഴ്ച്ചപ്പാടിനു ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. ഗര്‍ഭധാരണവും പ്രസവവും ഒരു സാധാരണ ശാരീരിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ...

Read More »